Špecialista pre odmeňovanie

  • Príprava analýz a podkladov pre tvorbu politiky odmeňovania a benefitov v spoločnosti.
  • Realizácia platových úprav, bonusov a iných platových druhov.
  • Tvorba návrhov na čerpanie sociálneho fondu pre zamestnancov.
  • Aktualizácia benefitov v súlade s odmeňovacou politikou spoločnosti a s legislatívou a komunikácia s dodávateľmi benefitov.
  • Monitorovanie platovej situácie v regióne, nastavenie odmeňovacieho systému.
  • Spolupráca s dodávateľmi benefitov a komunikácia benefitov v rámci firmy.
  • Poskytovanie poradenstva pre zamestnancov v oblasti politiky benefitov spoločnosti.
  • Tvorba analýz a reportov za oblasť odmeňovania a benefitov, planning a forecasting.
  • Správa a kontrola HR databáz.