Špecialista pohľadávok

 • Vedenie a spracovávanie agendy neuhradených pohľadávok.
 • Kontrolovanie úhrad pohľadávok po lehote splatnosti.
 • Kontaktovanie dlžníkov prostredníctvom telefónu, vymáhanie dlžných čiastok.
 • Zasielanie písomných výziev a upomienok dlžníkom a ostatným účastníkom dodávateľsko-odberateľského vzťahu.
 • Uzatváranie dohôd s dlžníkmi, dohadovanie termínov úhrad a splátkových kalendárov.
 • Postupovanie nevymožených pohľadávok súdnym exekútorom a mandátnym spoločnostiam.
 • Podieľanie sa na znižovaní celkového objemu nevymožených pohľadávok.
 • Zisťovanie kontaktných údajov dlžníkov.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Špecialista pohľadávok
 • €1750 - 1900 EUR/mesiac
28.09.2023
 • €od 1100 EUR/mesiac
30.09.2023
 • €od 1100 EUR/mesiac
25.09.2023
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality