Špecialista plánovania rádiovej siete

  • Plánovanie rádiových sietí GSM, UMTS a F-OFDM pre určený región.
  • Navrhovanie nominálneho rádiového plánu vrátane frekvenčnej a kapacitnej analýzy.
  • Vypracovávanie zadaní pre akvizíciu a technických špecifikácií pre výstavbu nových základňových staníc, ich rekonfigurácie a rozširovanie.
  • Navrhovanie anténnych systémov a ich parametrov.
  • Zadávanie, vyhodnocovanie a analyzovanie špecifických meraní rádiovej siete.
  • Aktualizovanie databáz.
  • Riešenie sťažností zo strany zákazníkov.