Špecialista OSS/BSS

  • Zabezpečovanie návrhov a realizácii riešeni pre oddelenie OSS/BSS v oblasti inventory a performance manažmentu.
  • Zodpovedanie za zber udalostí v kategórii fault/event manažmentu.
  • Poskytovanie softvérovej podpory na základe interných požiadaviek.
  • Vytváranie a aktualizovanie servisného katalógu.
  • Pripravovanie technickej dokumentácie.
  • Podieľanie sa na projektoch v oblasti OSS.