Špecialista modelovania sietí

  • Vytváranie sieťových, investičných a prevádzkových modelov vrátane ekonomickej stránky kľúčových sieťových projektov.
  • Podieľanie sa na investičnom strategickom modelovaní siete.
  • Analyzovanie a vizualizácia pokrytia sieťovými službami pre potreby plánovania siete.
  • Navrhovanie sieťových atrakčných oblastí pre pokrytie broadband službami.
  • Modelovanie sieťovej prevádzky pri prognózovaní prevádzkových tokov a dimenzovaní siete.
  • Ohodnocovanie alternatív technologických riešení.
  • Podieľanie sa na optimalizácii sieťovej architektúry (prístupové siete, backbonové siete a platformy služieb a aplikácií).
  • Vytváranie databáz a spravovanie plánovacieho mapovo-geografického systému.