Špecialista internej komunikácie

  • Realizácia stratégie a projektov internej komunikácie.
  • Krízový manažment.
  • Príprava a realizácia interných akcií pre zamestnancov, vydávanie interného firemného časopisu.
  • Aktívne využívanie intranetu a nových komunikačných kanálov.
  • Zodpovednosť za celkovú stratégiu internej komunikácie, jej rozvoj, obsahové zameranie a odbornú úroveň.
  • Hľadanie ďalších možnosti zlepšenia firemnej kultúry v oblasti komunikácie.
  • Príprava podkladov pre manažment, spolupráca pri implementácii mediálnej a komunikačnej stratégie spoločnosti.