Špecialista finančných trhov

  • Vyhľadávanie a oslovovanie potenciálnych klientov.
  • Komunikovanie s klientmi s cieľom zistiť ich potreby, očakávania a finančné možnosti.
  • Sledovanie vývoja cien obchodovaných komodít na svetových trhoch.
  • Uzatváranie ústnych a písomných dohôd s klientmi.
  • Investovanie vlastných alebo zverených finančných prostriedkov klientov do obstarania cenných papierov.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Špecialista finančných trhov

Onboarding officer

Bratislava
  • €
13.05.2024
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality