Špecialista fakturácie a platieb

  • Vykonávanie fakturácie pre zákazníkov klienta v stanovenom časovom termíne.
  • Definovanie požiadaviek pre klientov.
  • Zodpovedanie za automatickú a manuálnu fakturáciu a vyriešenie všetkých súvisiacich problémov
  • Zodpovedanie za odhlásenie zákazníkov z fakturačného systému klienta.
  • Denná komunikácia s ostatnými oddeleniami v rámci spoločnosti, obchodnými manažérmi.
  • Prešetrovanie možných rozdielov medzi faktúrami a údajmi zadanými v systéme klienta.