Sociológ

Sociológ aplikuje metódy sociologického zisťovania, realizuje sociologické prieskumy, interpretuje závery z týchto prieskumov a analyzuje sociálne prostredie.