Skladník liečiv

  • Prijímanie materiálových a tovarových zásob do skladu.
  • Umiestňovanie prijatých zásob do regálov a miest na to určených, označovanie uskladneného materiálu a tovaru informačnými štítkami.
  • Vyskladňovanie materiálových a tovarových zásob zo skladu na základe prijatých objednávok, balenie skladových zásob a ich pripravovanie na expedíciu.
  • Vedenie evidencie skladových zásob prostredníctvom výpočtovej techniky.
  • Obsluhovanie vysokozdvižného vozíka v prípade objemných nákladov a ťažko dostupných miest.
  • Podieľanie sa na sčítavaní a kontrolovaní aktuálneho množstva zásob na sklade, zaznamenávanie zistených hodnôt do informačného systému.
  • Dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych predpisov a opatrení na pracovisku.
  • Udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku.