SEO analytik

  • Optimalizovanie web stránky za účelom jej rýchlejšieho a ľahšieho vyhľadávania.
  • Vyhľadávanie kľúčových slov vhodných pre konkrétnu web stránku.
  • Vykonávanie SEO auditov.
  • Vykonávanie analýz externých a interných prelinkovaní a navrhovanie odporúčaní.
  • Vykonávanie SEO analýz a vyhodnotení
  • Monitorovanie, zaznamenávanie a reportovanie SEO metrík, vrátane zaznamenávania trendov a vplyvu určených kľúčových slov
  • Vykonávanie kontroly kvality web stránky, vrátane navigácie na webe, jeho obsahu a analýzy nefunkčných odkazov.
  • Spolupracovanie s kolegami zodpovednými za vývoj web stránok a copywritermi