Scrum Master

  • organizuje projektový tím
  • identifikuje problémy, snaží sa o odstránenie prekážok, rieši spory
  • pomáha tímu byť efektívny
  • vykonáva činnosti, ktoré by tím pri práci blokovali
  • komunikuje s projektovým a produktovým manažérom
  • pripravuje a moderuje stretnutia a diskusie
  • synchronizuje prácu tímu s inými tímami a zabezbečuje vzájomnú komunikáciu
  • rieši proces vývoja