SAP Produktový Manažér

  • odborné konzultácie zákazníkovi
  • analýza východiskového stavu a potrieb klienta, následná špecifikácia potrieb
  • tvorba konceptu riešenia cieľového stavu
  • realizácia riešenia na základe schváleného konceptu
  • tvorba a údržba dokumentácie
  • podpora zákazníka počas rutinnej prevádzky
  • udržovanie kontaktov s klientami
  • samostatné vedenie projektov