Riaditeľ zdravotníckeho zariadenia

  • Zodpovedanie za hospodárske výsledky zdravotníckeho zariadenia.
  • Zodpovedanie za úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
  • Zodpovedanie za implementovanie a dodržiavanie legislatívnych a interných predpisov.
  • Podávanie a prehodnocovanie návrhov na zlepšenie hospodárskych výsledkov a zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
  • Vedenie, motivovanie a hodnotenie podriadených zamestnancov.
  • Vedenie obchodných rokovaní.
  • Reprezentovanie zdravotníckeho zariadenia v médiách.