Riaditeľ vydavateľstva

  • Schvaľovanie publikovania komerčne zaujímavých knižných titulov, ich názvov, návrhov obálok a technických špecifikácií na pravidelných zasadnutiach redakčnej rady vydavateľstva.
  • Vedenie zasadnutí redakčnej rady.
  • Kontrolovanie práce podriadených pracovníkov.
  • Vyjednávanie zmluvných podmienok a podpisovanie zmlúv s autormi, ilustrátormi, vlastníkmi práv, tlačiarňami a pod.
  • Zabezpečovanie pridelenia čísiel ISBN publikovaným knižným titulom.
  • Zodpovedanie za distribúciu publikovaných knižných titulov distribútorom, kníhkupectvám a online obchodom.
  • Zúčastňovanie sa knižných veľtrhov, krstov kníh, autogramiád a pod.