Riaditeľ pobočky

  • Zodpovedanie za plnenie obchodného plánu pobočky.
  • Stanovovanie obchodnej stratégie.
  • Poskytovanie starostlivosti kľúčovým klientom a udržiavanie dobrých vzťahov s nimi.
  • Vedenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie podriadených pracovníkov.
  • Vedenie obchodných rokovaní.
  • Vypracovávanie pravidelných reportov a štatistík.