Riaditeľ odboru

  • Riadenie, plánovanie a kontrola činností zamestnancov odboru.
  • Komplexné zabezpečovanie koordinačných a metodických činností v súlade s aktuálnymi svetovými trendmi, technologickými možnosťami a očakávaniami používateľov.
  • Riešenie úloh zásadného koncepčného, metodického a výhľadového charakteru.
  • Sledovanie nových trendov v oblasti knižnično-informačných služieb, definovanie nových metód a postupov a ich zavádzanie do praxe,