Riaditeľ logistiky

 • Navrhovanie a realizácia projektov v oblasti zásobovania a logistiky.
 • Príjem, kontrola a schvaľovanie objednávok z rôznych predajných kanálov.
 • Plánovanie výdajov logistického centra.
 • Vedenie administratívy skladu, kontrola dodacích listov, spolupráca pri inventarizácii.
 • Komplexné riadenie oddelenia logistiky.
 • Koordinácia dopravy a využívania dopravných prostriedkov, tvorba harmonogramu nasadzovania a využívania dopravných a manipulačných prostriedkov.
 • Vyhodnocovanie efektívnosti procesu prepravy a navrhovanie opatrení na jej zvyšovanie.
 • Príprava a kontrola plnenia plánov prepravy.
 • Zodpovednosť za expedíciu, kontrolu nákladov a reporting.
 • Spracovávanie cenových ponúk a taríf.
 • Vedenie príslušnej dokumentácie a evidencie.
 • Logistické zabezpečenie prepravy tovaru a plynulosti jej toku.