Regulatory affairs specialist

  • Pripravovanie podkladov na registráciu produktov Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠUKL).
  • Aktualizovanie databázy registrácií, archivovanie dokumentácie.
  • Aktualizovanie a revidovanie registračnej dokumentácie na základe pripomienok.
  • Sledovanie legislatívnych zmien na národnej a európskej úrovni.
  • Zabezpečovanie súladu a plnenia legislatívnych požiadaviek.
  • Kontrolovanie výrobkovej dokumentácie, textov a reklamných materiálov.
  • Zabezpečovanie vypracovania a vyhodnocovania analýz.
  • Komunikovanie s regulačnými úradmi, štátnymi inštitúciami a ostatnými oddeleniami v rámci spoločnosti.