Regulatory affairs manager

  • Príprava, prekladanie a implementácia registračných dokumentov produktov.
  • Zodpovednosť za správny preklad a zrozumiteľnosť odborných textov.
  • Rokovania s internými klientmi spoločnosti.
  • Komunikácia s regulačnými úradmi a štátnymi inštitúciami, centrálou spoločnosti a pod.
  • Príprava, predkladanie a podrobná práca sa žiadosťami.