Referent zúčtovania

  • Kontrolovanie faktúr a ich povinných príloh od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (zúčtovacie dávky, recepty, poukazy a iné doklady v zmysle zmlúv).
  • Evidovanie faktúr do knihy faktúr poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
  • Nahrávanie a spracovávanie zúčtovacích dávok v informačnom systéme.
  • Overovanie dodržiavania zmluvných podmienok pri vykazovaní zdravotnej starostlivosti poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
  • Tlačenie združených protokolov a ich zasielanie poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
  • Pripravovanie zúčtovacích dokladov na archiváciu.
  • Poskytovanie informácií, konzultácií a vybavovanie reklamácií zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ohľadom zúčtovania zdravotnej starostlivosti.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Referent zúčtovania

Samostatný účtovník s nemeckým jazykom (ž/m)

dm drogerie markt, s.r.o.
Bratislava
  • €od 2475 EUR/mesiac
02.05.2024

Pracovník medzinárodného autobusového dispečingu

TURANCAR Bus lines s. r. o.
Slovenská republika, Banská Bystrica
  • €750 - 900 EUR/mesiac
09.05.2024
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality