Referent správy registrov

  • Evidovanie údajov z prihlášok poistencov a platiteľov poistného do registra poistencov a registra platiteľov poistného v informačnom systéme.
  • Aktualizovanie údajov o poistencoch a platiteľoch poistného v informačnom systéme na základe prijatých a vyžiadaných dokladov.
  • Vystavovanie a vydávanie preukazov poistencov, európskych preukazov zdravotného poistenia a iných potvrdení pre poistencov.
  • Vystavovanie a potvrdzovanie nárokových formulárov.
  • Evidovanie a archivovanie hromadných oznámení od platiteľov poistného.
  • Riešenie kolíznych poistných vzťahov v súčinnosti s ÚDZS a ostatnými zdravotnými poisťovňami.