Referent správy pohľadávok

  • Telefonické, písomné a prípadne osobné vymáhanie pohľadávok.
  • Evidovanie a kontrolovanie neuhradených pohľadávok v internom systéme správy pohľadávok.
  • Hľadanie najvhodnejších riešení pre vymáhanie pohľadávky.
  • Spracovávanie príslušnej dokumentácie (prijaté platby, zmeny úverových podmienok, odklady splácania atď.).
  • Evidovanie kompletnej komunikácie s klientom (telefonickej, písomnej) pre následné dôkazové konanie.
  • Príprava podkladov pre súdne konania, vymáhacie agentúry a právne oddelenie.
  • Vypracovávanie splátkových kalendárov, zmien v úverových nastaveniach, prepisoch dlžníkov atď.
  • Tvorba štatistík a monitoring úspešnosti vymáhania.