Referent platobných kariet

  • Informovanie klientov o systéme platobných kariet
  • Spracovávanie žiadostí o výdaj debetných a platobných kariet a ich blokáciu.
  • Komunikovanie so spoločnosťami, ktoré zabezpečujú platobné karty a jednotlivými expozitúrami (pobočkami) banky.
  • Riešenie vzniknutých reklamácií, dodržiavanie stanovených časových lehôt pri riešení reklamácií.
  • Vyhodnocovanie príčin vzniku porúch pri používaní platobných kariet, takisto pri reklamácii transakcií vzniknutých v zahraničí.
  • Spolupodieľanie sa na tvorbe metodických pracovných postupov pri prevádzke platobných kariet.
  • Kontrolovanie účtovných transakcií pri používaní platobných kariet na domácom i zahraničnom trhu.
  • Spolupráca s ostatnými oddeleniami banky pri navrhovaní zmien a riešení vzniknutých problémov.