Recruiter, špecialista výberov

 • Realizácia náborových kampaní na základe požiadaviek klienta za účelom obsadenia voľných pracovných pozícií.
 • Špecifikácia požiadaviek na pracovnú pozíciu, inzerovanie voľných pracovných miest v médiách.
 • Kontaktovanie potenciálnych kandidátov na voľnú pracovnú pozíciu a selekcia najvhodnejších kandidátov.
 • Príprava, organizácia a vedenie vstupných pohovorov s kandidátmi a posudzovanie ich znalostí a schopností.
 • Komunikácia s klientmi a kandidátmi.
 • Evidencia priebehu projektov a archivácia uzavretých projektov.
 • Vedenie a pravidelná aktualizácia databázy potenciálnych kandidátov.
 • Komunikácia s kandidátmi a agentúrami.
 • Starostlivosť o existujúcich klientov, vyhľadávanie nových klientov, vyjednávanie zmluvných podmienok a uzatváranie zmlúv, spracovanie HR agendy.
 • Účasť na veľtrhoch práce s cieľom reprezentovať spoločnosť a nadväzovať vzťahy s potenciálnymi obchodnými partnermi.
 • Participácia na marketingových aktivitách spoločnosti, reprezentácie spoločnosti na veľtrhoch práce a pod.
 • Personálne poradenstvo a koučing.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Recruiter, špecialista výberov
 • €1500 - 1600 EUR/mesiac
28.11.2023
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality