Promotér

  • Prezentovanie výrobkov za účelom podpory predaja.
  • Zabezpečovanie ochutnávok potravinárskych výrobkov.
  • Informovanie zákazníkov o kvalitách a výhodách prezentovaných výrobkov.
  • Odovzdávanie reklamných predmetov pri nákupe určeného počtu výrobkov.