Projektový manažér v strojárstve

  • Zodpovedanie za riadenie projektov od ich začiatku až po koniec
  • Definovanie cieľov projektu na základe požiadaviek spoločnosti
  • Vypracovávanie detailného harmonogramu prác
  • Riadenie, koordinovanie a motivovanie členov projektového tímu
  • Kontrolovanie dodržiavania harmonogramu prác a stanoveného rozpočtu
  • Komunikovanie s členmi projektového tímu, dodávateľmi, vedením spoločnosti a pod