Projektový manažér v doprave

  • Zodpovedanie za riadenie projektov od ich začiatku až po koniec.
  • Definovanie cieľov projektu na základe požiadaviek spoločnosti.
  • Vypracovávanie detailného harmonogramu prác.
  • Riadenie, koordinovanie a motivovanie členov projektového tímu.
  • Kontrolovanie dodržiavania harmonogramu prác a stanoveného rozpočtu.
  • Komunikovanie s členmi projektového tímu, dodávateľmi, vedením spoločnosti a pod.