Projektant v drevospracujúcom priemysle

  • Spracovanie architektonických podkladov.
  • Príprava výstupov do výroby.
  • Komunikácia so zákazníkom.