Programátor priemyselných robotov

  • Základná parametrizácia a kalibrácia robotov (ABB, KUKA KRC a VKRC nebo GE-Fanuc)
  • Programovanie robotov online, offline
  • Oživovanie robotov a ich uvádzanie do prevádzky
  • Optimalizácia procesov z pohľadu kvality a výroby
  • Tvorba a riadenie projektovej dokumentácie
  • Riadenie projektov, spolupráca s programátormi PLC