Profesor

  • Vyučovanie pridelených vysokoškolských predmetov.
  • Vedenie odborných prednášok a cvičení.
  • Zabezpečovanie rozvíjania vedomostí, zručností a postojov študentov.
  • Udržovanie pozornosti a motivovanie študentov.
  • Skúšanie vedomostí študentov formou písomných, ústnych a praktických skúšok.
  • Konzultovanie otázok študentov vo vymedzenom čase.
  • Vykonávanie odbornej výskumnej činnosti.
  • Písanie a publikovanie odbornej literatúry.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Profesor
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality