Produktový manažér v oblasti zdravotníctva

  • Tvorenie obchodných riešení, procesov a obchodných modelov.
  • Spracovanie technických a cenových ponúk.
  • Navrhovanie a realizovanie rozvojových opatrení.
  • Podporovanie predaja produktov s ohľadom na technickú a procesnú stránku a vzťahy s dodávateľom.
  • Vedenie príslušnej technickej a obchodnej dokumentácie.
  • Analyzovanie trhových podmienok, spracovanie výsledkov rozboru trhu, poskytovanie pravidelných prehľadov o výsledkoch a ich prezentovanie.
  • Spolupracovanie s obchodným a technickým úsekom spoločnosti
  • Reprezentovanie spoločnosti na rokovaniach s obchodnými partnermi a ďalšími subjektami.