Produktový manažér

 • Monitorovanie a analyzovanie potrieb finančného a bankového trhu a konkurenčných aktivít.
 • Analyzovanie životného cyklu bankových produktov a implementácia zmien v ponúkanom portfóliu produktov.
 • Zabezpečovanie inovácií a vývoja ponúkaných produktov na základe výsledkov testovania a prieskumu spokojnosti klientov banky s produktmi.
 • Spolupráca pri tvorbe a zapracovaní novej metodiky pri vývoji produktov do predpisov.
 • Organizovanie a riadenie produktového tímu, zabezpečenie odborného rastu a vzdelávania produktového tímu.
 • Pripravovanie konceptu produktu (cena, cieľová skupina, obsah, pozícia na trhu, distribúcia).
 • Bližšie analyzovanie konkurenčného boja, porovnanie príbuzných alebo rovnakých produktov.
 • Skúmanie silných a slabých stránok produktov, upozorňovanie na kritické miesta a nefunkčnosti v procesoch.
 • Úzka spolupráca s ostatnými oddeleniami finančnej inštitúcie.
 • Príprava potrebnej dokumentácie pre členov predstavenstva.
 • Podieľanie sa na realizácii marketingových stratégií a podpory predaja.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Produktový manažér

SALES SUPPORT MANAGER (Ref. č.: 131-10-43565)

Grafton Slovakia s.r.o.
Bratislava
 • €2200 - 2200 EUR/mesiac
19.07.2024

Produktový manažér

Banská Bystrica
 • €
18.07.2024
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality