Produkčný manažér

  • Plánovanie a organizácia výrobných harmonogramov.
  • odhadovanie, vyjednávanie a odsúhlasovanie rozpočtov a časových harmonogramov s klientmi a manažérmi.
  • Zabezpečenie dodržiavania predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia.
  • Stanovenie noriem kontroly kvality.
  • Dohľad nad jednotlivými procesmi.