Produkčný

  • Riadenie a organizovanie chodu tlačiarenskej výroby.
  • Sledovanie stavu zásob materiálu na sklade.
  • Objednávanie materiálu a technologického vybavenia.
  • Vypracovávanie cenových kalkulácií na základe požiadaviek klientov.
  • Evidovanie prijatých objednávok.
  • Sledovanie dodržiavania termínov, rozsahu a kvality tlače.
  • Komunikovanie s dodávateľmi a odberateľmi.