Privátny bankár

  • Spravovanie likvidných aktív, akcií, obligácií a nehnuteľného majetku vysoko bonitných klientov banky.
  • Vyhľadávanie potenciálnych klientov a ich získavanie v rámci svojej oblasti pôsobenia.
  • Zisťovanie individuálnych požiadaviek a cieľov klientov so zámerom navrhnúť optimálne investičné riešenie pre zhodnotenie ich majetku.
  • Komunikovanie s expertmi na spravovanie aktív, realít, právnikmi a pod.
  • Poskytovanie investičného a realitného poradenstva.
  • Vybavovanie špeciálnych požiadaviek klientov (napr. rezervovanie vstupeniek na podujatie, zabezpečovanie prepravy súkromným lietadlom a pod.).