Prevádzkový manažér

  • Zodpovedanie za bezproblémový chod zverenej prevádzky v rámci podniku.
  • Zodpovedanie za celkový hospodársky výsledok prevádzky.
  • Riadenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie podriadených zamestnancov.
  • Kontrolovanie stavu a uloženia zásob na sklade.
  • Kontrolovanie dodržiavania stanovených termínov.
  • Komunikovanie s klientmi a ostatnými členmi oddelení.
  • Získavanie spätnej väzby od klientov a jej tlmočenie dotknutým oddeleniam podniku.