Predseda družstva

Predstavenstvo riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva.