Predák

  • Vedenie menšie skupiny pracovníkov.
  • Plánovanie a rozdeľovanie práce medzi jednotlivých členov tímu.
  • Kontrola pracovníkov.