Predajca zájazdov

  • Predaj leteniek, zájazdov a doplnkových služieb cestovného ruchu.
  • Poskytovanie poradenstva v oblasti cestovného ruchu.
  • Pracovanie s interným rezervačným systémom.
  • Zodpovedanie za kontrolovanie a správnosť vyúčtovaných cien.
  • Uzatváranie zmlúv o obstaraní zájazdu.
  • Zabezpečovanie osobnej, telefonickej, e-mailovej, prípadne faxovej komunikácie s klientmi.
  • Navrhovanie a realizovanie aktivít na podporu predaja.
  • Prijímanie a vybavovanie nahlásených reklamácií a sťažností.