Predajca pyrotechniky

  • Vedenie menšej skupiny pracovníkov
  • Plánovanie a rozdeľovanie práce medzi jednotlivých členom tímu
  • Kontrola pracovníkov