Pracovný psychológ

  • Poskytovanie psychologického poradenstva jednotlivcom a/alebo skupinám.
  • Zisťovanie problémov pomocou testových batérií.
  • Analyzovanie problémov a vzťahov na pracovisku.
  • Podieľanie sa na tvorbe pracovných skupín a kolektívov.
  • Navrhovanie opatrení zameraných na zlepšenie pracovnej klímy.
  • Zisťovanie poznatkov o zamestnancoch pomocou špeciálnych testov a dotazníkov.