Právny asistent

  • Administratívna podpora advokátov a advokátskych koncipientov
  • Komunikácia so súdmi, exekútorskými úradmi, notármi a štátnymi inštitúciami
  • Realizácia osobných podaní
  • Práca s judikatúrou
  • Príprava jednoduchých právnych úkonov