Pracovník treasury/platobný styk

  • Aktívne obchodovanie na devízových, kapitálových a peňažných trhoch.
  • Spravovanie a obchodovanie pridelených fondov s cieľom dosiahnuť maximálny zisk.
  • Vyberanie najvhodnejších investičných stratégií pre nákup akcii, dlhopisov, cenných papierov a iných nástrojov do portfólia podielových fondov.
  • Skúmanie a analyzovanie najvhodnejších investičných príležitostí na trhu, sledovanie vývoja indexov a úrokových sadzieb.
  • Analyzovanie vývoja akciového trhu, navrhovanie zmeny v podielových fondoch.
  • Vyhodnocovanie efektívnosti zvolených investičných stratégií na základne vhodne stanovenej metodiky oceňovacích nástrojov.
  • Komunikácia s jednotlivými oddeleniami a obhajovanie zvolených stratégií investovania.
  • Úrokový gapping, hedge accounting, komunikácia s treasury RBI, dodržiavanie IFRS.