Pracovník reklamačného oddelenia

  • Vybavovanie reklamácií zákazníkov k ich všeobecnej spokojnosti.
  • Vydávanie vyreklamovaného tovaru zákazníkom.
  • Zodpovedanie za vrátený tovar od zákazníkov.
  • Informovanie zákazníkov o ich reklamačných právach.
  • Komunikovanie s dodávateľskými firmami.
  • Vykonávanie rozboru príčin reklamácií.
  • Evidovanie prijatých a vybavených reklamácií.

Pracovné ponuky podľa lokality