Pracovník bezpečnostnej služby

  • Zabezpečovanie ochrany fyzických osôb a súkromného majetku.
  • Vykonávanie pravidelných obchôdzok okolo zvereného objektu a priľahlých priestorov.
  • Vykonávanie obchôdzok v prípade signalizovaného narušenia chráneného priestoru.
  • Monitorovanie objektu a priľahlých priestorov pomocou bezpečnostného kamerového systému.
  • Zisťovanie a zaznamenávanie totožnosti osôb.
  • Kontrolovanie osôb pri vstupe do objektu, vykonávanie pravidelných alebo náhodných osobných prehliadok pri podozrení na prítomnosť nebezpečných a nepovolených predmetov.
  • Kontrolovanie osôb pri opúšťaní objektu, vykonávanie pravidelných alebo náhodných osobných prehliadok pri podozrení z krádeže alebo sprenevery majetku.
  • Používanie hmatov, chvatov a iných donucovacích prostriedkov v prípade potreby.
  • Spolupracovanie so zložkami polície, hasičského a záchranného zboru.
  • Poskytovanie pomoci a poradenstva verejnosti.