PPC špecialista

  • Návrh, optimalizácia a audit PPC kampaní v systémoch Google Adwords, Etarget a Facebook.
  • Sledovanie konkurencie, nových trendov a vyhľadávanie nových príležitostí.
  • Vyhodnocovanie návštevnosti a efektivity PPC kampaní.
  • Komunikácia s dodávateľskými reklamnými agentúrami, mediálnymi agentúrami, médiami a inštitúciami.
  • Zabezpečovanie externých komunikačných aktivít v spolupráci s inými oddeleniami.
  • Implementácia mediálnej a komunikačnej stratégie spoločnosti.