Potravinársky inžinier

  • Vytváranie nových a/alebo modifikovanie existujúcich potravinárskych produktov.
  • Zodpovedanie za dôsledné dodržiavanie zákonom stanovených smerníc a zdravotnú nezávadnosť produktov.
  • Vyhľadávanie spôsobov smerujúcich k zachovávaniu želaných fyzikálnych, chemických a mikrobiologických vlastností potravín.
  • Využívanie potravinárskych prísad na dosiahnutie želaných vlastností potravín.
  • Vyvíjanie a/alebo spolupracovanie na vývoji nových obalových materiálov.
  • Vyvíjanie a uvádzanie výrobných, baliacich a distribučných systémov do prevádzky.