Pokladník

  • Zaznamenávanie nákupných položiek do registračnej pokladne.
  • Stornovanie nesprávne naúčtovaných nákupných položiek.
  • Kontrolovanie cien a charakteru účtovaných položiek.
  • Prijímanie hotovosti v domácej a cudzej mene, stravných lístkov, nákupných poukážok a platobných kariet; vydávanie hotovosti za uskutočnený nákup.
  • Predaj doplnkového tovaru v okolí pokladne.
  • Vykonávanie senzorickej kontroly prijímaných bankoviek a cenín, dodržiavanie vnútropodnikových smerníc a bezpečnostných postupov.
  • Zodpovedanie za hotovosť v pokladni, prepočítavanie a odovzdávanie dennej tržby.
  • Udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Pokladník
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality