Pokladník

  • Vykonávanie pokladničných a zmenárenských operácií v domácej alebo zahraničnej mene.
  • Prevádzanie finančnej hotovosti z hlavnej pokladne alebo trezoru.
  • Zabezpečovanie dostatočnej finančnej hotovosti pokladne.
  • Nakladanie s finančnými prostriedkami podľa platných predpisov a nariadení finančnej inštitúcie.
  • Hmotná zodpovednosť za začiatočný a konečný zostatok pokladne.